top of page
פעילויות חינוכיות לגנים, בתי ספר וקיטנות
פעילויות לילדי גן

החיים בסביבת הקיבוץ- התלמידים יעברו הסבר קצר על החיים בקיבוץ, חשיבותו, מטרות הקמתו ואופן התפתחותו. סיפור הקמת קיבוץ פלמחים- מי הם אותם אנשים שבאים להתיישב ליד הים? ומה השתנה מאז ועד היום.

פעילות הגדרת צדפות וחלזונות- סיור לאורך הטיילת למפגש ייחודי עם שמורת הקונכיות.

סביבת החיים בעת העתיקה- סיור במוזאון בנושא קשר אדם וים לאורך התקופות, מקורות הפרנסה, חקלאות קדומה, חלוקת תפקידים במשפחה. היכרות עם מכתש ועלי, כלי צייד, כלי דייג. פעילות באבני צור, היכרות עם חומרי גלם, יצירה בפסיפס ובחמר.

תכניות לכיתות בית הספר היסודי

מפגש אקולוגיה בחוף פלמחים- דרך סיור חוויתי למפרץ ורכס הכורכר, בחוף פלמחים, התלמידים יחשפו לשמורת טבע ייחודית עם מגוון מיוחד במינו של קונכיות, הנפלטות אל החוף. התלמידים יעבדו בקבוצות ויחד יזהו ויגדירו את אותם צדפות וחלזונות.

פעילות עקבות בעלי חיים וזיהוי צמחייה- פעילות חווייתית בקבוצות להכרת הסביבה החולית הסלעית, צמחיית חוף פלמחים ואסטרטגיות מחייה.

התפתחות הכתב- המעבר מהמילה המצוירת אל מערכת סימני האלפבית המשמשת אותנו עד עצם היום הזה. מדוע התחילו לכתוב? מה קדם לכתב? בתצוגת המוזיאון כתבים וחותמות מתקופות שונות. התלמידים ילמדו על התפתחות הכתב ושימושיו הראשונים: כתב הירוגליפי על אוסף החרפושיות, כתב עברי עתיק על ממצא ייחודי, וכתובת ביוונית המספקת הצצה על החיים פה בעבר.

תכניות לכיתות העל יסודי

גיאוגרפיה- התכנית מזמינה את התלמידים ללמוד על המאפיינים של מישור החוף של ארץ ישראל, בסיור חוויתי לאורך החוף ורכסי כורכר נסביר תהליכי היווצרות הכורכר, שקיעת החוף, ונתחקה אחר מקורות המים במישור החוף- אקוויפר החוף, מעיינות ובארות.

חינוך סביבתי וקיימות- סיור חוויתי החושף את התלמידים לתופעות ביולוגיות בסביבת נחל שורק וחוף פלמחים, על זיהום נחלי החוף ופעולות השיקום, התפלת מי- ים, חוק החופים. נזהה את השפעות האדם על הסביבה, ויחד נטפח עמדות חיוביות כלפי הסביבה.

ביו-חקר בסביבת פלמחים- הכרה, זיהוי והבנת התאמת האורגניזם לסביבת הימית והחופית ויחסי הגומלין ביניהם. התנסות בעריכת תצפיות, שימוש במכשירי מדידה, ביצוע מדידות ואיסוף נתונים, הבנת טיבו של מחקר בשדה על מגבלותיו ויתרונותיו. הסקת מסקנות וניתוח נתוני המחקר שנאספו לגבי תנאי המחייה בסביבת החוף.

התפלת מי ים-  הקרבה של ישראל לים התיכון הופכת את תהליך התפלת מי הים למובן מאליו, מפעלי ההתפלה פועלים כבר שנים רבות להפקת מים מתוקים הניתנים לשתייה עלי ידי האדם. כיצד מתבצע התהליך? האם הוא מסוכן לסביבה? והאם ניתן להסתמך על מי הים כמקור מים ראויים לשתייה וחקלאות?.

פעילויות חינוכית
תכניות לכיתות בית הספר היסודי
פעילויות לילדי גן
תכניות לכיתות העל יסודי
bottom of page