top of page
blank-brown-paper-textured-wallpaper.jpg

פעילויות חינוכיות למערכת החינוך

אנו מציעים מגוון עשיר של פעילויות, המבוססות על אוספי המוזאון ועל סביבתו הנפלאה. התוכניות החינוכיות שלנו מותאמות לכל הגילאים (גן- י"ב). הפעילויות במוזיאון מהוות השלמה לתוכנית הלימודים בזיקה לתחומי מורשת ומולדת, סביבה וחברה, מדע וטכנולוגיה, מערכות אקולוגיות, טבע וקיימות.

* התוכניות מופיעות במערכת גפ"ן (15522)

החיים בעת העתיקה ועד ימינו

סיור מודרך בתצוגות המוזאון העוסק בלמידה מתוך האוסף הארכיאולוגי וחקר הממצאים בתצוגה.

23.jpg

מפגש אדם וים

יחסי הגומלין בין האדם לים לאורך תקופות ותרבויות, מעורבות האדם בסביבה הימית מעוררת כיום שאלות ודילמות שבין פיתוח וקידמה לקיימות ושמירה על הים וחופיו.

מפגש אדם וים.jpg

הים והחוף, אקולוגיה וסביבה

סיור אקולוגי פעיל וחוויתי להכרות עם בתי הגידול השונים בחוף הים ובחולות, המגוון הביולוגי, ותופעות טבע המאפיינות את חוף הים הישראלי. לתלמידי תיכון אנו מציעים תוכנית מדעית.

הים והחוף.jpeg

קיבוץ פלמחים: מורשת, התיישבות וסיפורי מקום

על צורת החיים הייחודית בקיבוץ, אורחות החיים בקהילה וגלגוליו של חלום ציוני.

קיבוץ פלמחים מרשת.jpg

פעילות ימית בשיתוף "זיו נעורים"

(עמותה הפועלת עבור נוער בסיכון). פעילות אתגרית ומהנה בחוף ובים, המשלבת עבודת צוות, אתגר אישי, הכרות עם הים תוך כדי שימוש במגוון כלי שייט ימיים.

זיו נעורים.jpg

פעילות צילום לחינוך המיוחד

מפגש עם הים והחוף בעין המצלמה. פעילות חוויתית לביטוי אישי וקבוצתי.

נוף המוזיאון (1).jpg
חינוך מיוחד
bottom of page