top of page
shutterstock_1310267506.jpg

מגלים עולם בעצמינו

דף הרשמה לחוגים במוזיאון הים ומלואו

תוכנית איכותית הפותחת דלתות ומבט החוצה אל הנוף והסביבה הטבעית ופנימה למפגש האנושי-קהילתי ולגילוי עצמי. פעילויות העשרה בעלות תוכן ייחודי, חוויתי ומגוון לילדים ונוער.

ילדי הים ומלואו
ילדי הים ומלואו
ימי ה' | 16:30-18:00
מוזיאון הים ומלואו
bottom of page