Search

Updated: Feb 17, 2019

Updated: Jan 16, 2019

מוזאון הים ומלואו ע"ש מרים ליפשיץ מזמין את הציבור הרחב לרסיטל נבל לזכר שמוליק ויעל ליפשיץ, מאת טלי גלזר ותצוגה ראשונה של צלמית מנגנת הנבל שהתגלתה בחפירות יבנה ים.

האירוע יכלול הרצאה בנושא מוסיקה בעולם העתיק, מפי פרופ' משה פישר, חופר האתר.תאריך: 29/12/18

שעה: 18:00

מקום: מוזאון הים ומלואו, קיבוץ פלמחים

תמונות מהאירוע הקסום: