חינוך מיוחד
פעילויות מותאמות לחינוך מיוחד

פעילות נגינה באגף הארכאולוגי, שימוש בכל החושים

סיור לחוף הים לשמורת הצדפים

פעילות יצירה בחמר